Vårt nätverk är stort och besitter både kompetens och kvalitet och kan tillgodose alla tänkbara behov
när det gäller produktion av reklam och marknadsföring. Här är några exempel:

Dan Jåma, filmproducent, info@bluecat.se
Leif Söderman, tecknare & illustratör, leif.soderman@comhem.se. www.leifsoderman.se
Stefan Ekblom, Wasa Grafiska, all form av grafisk produktion. wasagrafiska.se
Pyttan Björkenström, HW Screen, profilkläder. hwscreen.se
Vi har dessutom ett antal välkända skådespelare och artister som gärna arbetar tillsammans med oss. Fråga gärna!

Fart&Fläkt Reklambyrå
Telefon +46 70-564 7325 E-mail: ted@fartflakt.se